BG161PO001/5-03/2013/017
„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020”

20.08.14 | АНКЕТИ и ДОПИТВАНИЯ

Община Провадия започна проучване мнението на гражданите за целите на изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Провадия. Целта на този план е трайното подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното състояние на града.

С Ваша помощ бихме искали да разберем колкото се може повече за проблемите и очакванията на хората за развитието на града. 

Анкета  docx.gif(61.96 KB)

Изпращайте попълнените анкети на e-mail: sdelcheva@gateway.bg